Innowacje w dobie technologii IT. Obszary – Koncepcje – Narzędzia

Malara Z., Rutkowska M. (red.)

Innowacje w dobie technologii IT. Obszary – Koncepcje – Narzędzia

Na monografię składają się opracowania autorstwa pracowników czołowych szkół wyższych w Polsce i za granicą, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem innowacjami oraz współpracują z Katedrą Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Publikacja zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak analizy wyników badań dotyczące zarządzania innowacjami, a także powiązania innowacji z Przemysłem 4.0 oraz IT. Książka stanowi wkład w dyskusję merytoryczną nad znaczeniem promowania innowacji jako stymulanta rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju, w tym Polski w kontekście wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej w świecie.

Niniejsza monografia jest skierowana do szerokiej grupy czytelników – zarówno do studentów i doktorantów, jak i menedżerów i specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w swoich organizacjach.

Publikacja jest kontynuacją cyklu monografii w obszarze zarządzania i innowacji, które Katedra Organizacji i Zarządzania (wcześniej Katedra Infrastruktury Zarządzania) Politechniki Wrocławskiej wydaje od kilku lat.

Dotychczas ukazały się:
Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, Malara Z. (red. nauk.), 2016,
Innowacyjność w gospodarce, organizacji i technice, Balcerak A., Malara Z. (red. nauk.), 2017,
Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie, Malara Z., Skonieczny J. (red. nauk.), 2018,
Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw, Malara Z., Tutaj J. (red. nauk.), 2019.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 328Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-135-9

Brak możliwości komentowania.