Nakład wyczerpany

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–14, 2008

International Summer School. „Reduction of CO<sub>2</sub> emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–14, 2008

Cena: 18,90 zł
Liczba stron: 64Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-7493-427-5

Brak możliwości komentowania.