Nakład wyczerpany

International Summer School. „Reduction of CO2 emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–13, 2009

International Summer School. „Reduction of CO<sub>2</sub> emission by implementation of renewable resources in Central Europe regions in the context of EU Energy Policy”. Bielawa–Wrocław, September 1–13, 2009

Cena: 18,90 zł
Liczba stron: 66Rok wydania: 2009
ISBN 978-83-7493-485-5

Brak możliwości komentowania.