Nakład wyczerpany

Kompleksy metali z jonami chinolino-2-karboksylanowym i 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowym – badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne

Dobrzyńska D.

Kompleksy metali z jonami chinolino-2-karboksylanowym i 9,10-dihydro-9-okso-10-akrydynooctanowym – badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne

Cena: 13,65 zł
Liczba stron: 80Rok wydania: 2007

Brak możliwości komentowania.