Metody graficznej prezentacji danych naukowych. Teoria i przykłady zastosowań

Kasperski J.

Metody graficznej prezentacji danych naukowych. Teoria i przykłady zastosowań

Dr hab. inż. Jacek Kasperski jest profesorem Politechniki Wrocławskiej i ponad 30 lat pracownikiem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Obszarem jego badań naukowych jest wymiana ciepła, chłodzenie, klimatyzacja, akumulacja ciepła, energooszczędność w budownictwie, odnawialne źródła energii, a zwłaszcza energetyka słoneczna. Jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących wymienionych zagadnień.

Od wielu lat zajmuje się również promocją nauki. Niezbędne do tego graficzne środki przekazu danych stały się jedną z jego pasji. Wyrazem tego są niestandardowe rozwiązania graficzne, które wprowadzał w swoich publikacjach, a przede wszystkim autorski interaktywny program Absorption 3D Tool przeznaczony do sporządzania trójwymiarowych wykresów właściwości termodynamicznych roztworu amoniak-woda stosowanego w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych. Od 10 lat prowadzi wykład poświęcony sposobom graficznej prezentacji danych naukowych, a jego słuchaczami są doktoranci wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej.

Cena: 67 zł
Liczba stron: 158Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2021
ISBN 978-83-7493-173-1

Brak możliwości komentowania.