Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych

Kutyłowska M.

Metody regresyjne i klasyfikacyjne w analizie i ocenie poziomu awaryjności przewodów wodociągowych

W pracy wykazano możliwości modelowania wskaźnika intensywności uszkodzeń oraz klasyfikacji rodzajów uszkodzeń przewodów wodociągowych za pomocą najnowszych narzędzi matematycznych, tzw. metod uczenia maszyn. Dokonano modelowania poziomu awaryjności przewodów wodociągowych pod kątem jakościowym i ilościowym. Przeprowadzone badania wskazały, że konieczne jest usystematyzowanie i grupowanie danych eksploatacyjnych rejestrowanych w przedsiębiorstwach wodociągowych, co w konsekwencji powinno prowadzić do większych możliwości wykorzystania gromadzonych informacji na potrzeby opracowywania modeli niezawodnościowych.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 192Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-064-2
ISSN 2657-5035

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Brak możliwości komentowania.