Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

Damurski Ł. (red.)

Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

Książka poprzez rekapitulację aktualnych teorii urbanistycznych i przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych wnosi nową wiedzę z zakresu planowania lokalnych ośrodków usługowych. Jednocześnie pozycja ta może być dobrą płaszczyzną popularyzacji idei LCU, jako instrumentu podniesienia żywotności osiedli mieszkaniowych, zwiększenia ładu przestrzennego w obszarach zurbanizowanych, sprawiedliwego rozdysponowania zasobów czy kształtowania tożsamości lokalnej.
— fragment recenzji dr hab. Mariana Kachniarza

Opracowanie uznaję za potrzebne i mam nadzieję, że dzięki uporządkowanej i klarownej strukturze będzie chętnie czytane przez interesariuszy LCU, niepowiązanych z akademią. (…) Opracowanie przezwycięża ograniczenia międzydziedzinowe i faktycznie oferuje wieloaspektowe omówienie LCU. Co nawet istotniejsze, jest to opracowanie silnie zakorzenione w danych empirycznych, powiązanych z poszczególnymi teoretycznie opisanymi elementami LCU.
— fragment recenzji dr hab. Katarzyny Kajdanek

Cena: 56 zł
Liczba stron: 279Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2020
ISBN 978-83-7493-124-3

Brak możliwości komentowania.