Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

Kużawa M.

Monitoring sensoryczny obiektów mostowych w trakcie ich eksploatacji

Ze względu na pełnioną rolę i możliwe zagrożenia stan obiektów mostowych powinien być systematycznie sprawdzany. Najnowocześniejszym narzędziem umożliwiającym ocenę ich odpowiedzi na różnego rodzaju obciążenia i oddziaływania, w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji jest monitoring sensoryczny.

Pod pojęciem monitoringu sensorycznego należy rozumieć proces systemowej identyfikacji niekorzystnych procesów fizycznych i ewentualnie również chemicznych, które mogą zachodzić w obiektach mostowych, za pomocą elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego składającego się z: czujników, urządzeń pomiarowych, układów transmisji danych, jednostek rejestrujących, przetwarzających oraz udostępniających informacje o obiekcie i warunkach jego eksploatacji w czasie rzeczywistym.

Monografia jest próbą syntetycznego przedstawienia kluczowych – zarówno teoretycznych, jak i technicznych – aspektów monitoringu sensorycznego obiektów mostowych. Pomimo dużej złożoności i rozległości tego multidyscyplinarnego zagadnienia, autor – na podstawie dostępnej wiedzy naukowo-technicznej, wieloletnich badań własnych oraz doświadczeń wynikających z udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w zakresie diagnostyki i oceny kondycji obiektów mostowych – podjął próbę nie tylko uściślenia, ujednolicenia, sklasyfikowania i omówienia wiedzy dziedzinowej związanej z monitoringiem sensorycznym obiektów mostowych, ale także  stworzenia kompleksowej metodyki monitorowania zachowania się tego rodzaju obiektów i  implementacji zaproponowanych procedur.

Cena: 110 zł
Liczba stron: 462Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-227-1

Brak możliwości komentowania.