Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód

Szlachta M.

Nanomateriały węglowe w usuwaniu syntetycznych barwników organicznych z wód

W niniejszej monografii przeanalizowano możliwości wykorzystania w technologii oczyszczania wód i ścieków materiału nowej generacji, jakim są nanorurki węglowe. Zaprezentowane badania własne dotyczą usuwania syntetycznych barwników organicznych na drodze adsorpcji przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych w wydzielonym reaktorze i układzie wielofunkcyjnym, który łączy adsorpcję z niskociśnieniową filtracją membranową. Wydajność adsorpcyjną nanomateriału węglowego względem wybranych barwników skontrastowano ze sprawnością konwencjonalnego adsorbentu w postaci węgla aktywnego. Przeprowadzone kompleksowe prace badawcze pozwoliły na matematyczny opis przebiegu procesu adsorpcji i określenie optymalnych warunków jego realizacji w rozpatrywanych układach. Ocenie poddano potencjał aplikacyjny nanorurek węglowych w oczyszczaniu wód i ścieków zawierających w swoim składzie syntetyczne barwniki organiczne.

Cena: 25 zł
Liczba stron: 162Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2022
ISBN 978-83-7493-206-6
ISSN 2657-5035

Brak możliwości komentowania.