Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce

Pohl Z. (red.)

Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce

Podręcznik Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce pod redakcją Zbigniewa Pohla, zbiorowe dzieło kilkunastu wybitnych specjalistów w zakresie projektowania, budowy, doboru i eksploatacji wysokonapięciowych izolatorów elektroenergetycznych, jest przeznaczony dla studentów kierunku elektroenergetyka i inżynieria wysokonapięciowa oraz dla inżynierów różnych specjalności zajmujących się przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej.

Materiał zawarty w podręczniku obejmuje rozwiązania tradycyjne oraz najnowsze osiągnięcia w technologii wysokonapięciowej izolacji napowietrznej, takie jak izolacja kompozytowa z materiałów polimerowych, ochrona przeciwprzepięciowa za pomocą tlenkowych ograniczników przepięć czy linie napowietrzne z przewodami izolowanymi. Omówiono również zagadnienia związane z normalizacją izolatorów.

Cena: 26 zł
Liczba stron: 307Rok wydania: 2003

Brak możliwości komentowania.