Nakład wyczerpany

Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych

Lorenc W.

Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych

W książce przedstawiono koncepcję obliczania nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych.

Łączniki w formie stalowych zębów powstają przez przecięcie blachy stalowej, w domyśle środnika belki, w taki sposób, że krzywa przecięcia formuje jednocześnie element zespolenia – zabetonowanie tak uformowanych łączników powoduje utworzenie skutecznego połączenia ścinanego. Naprężenia u podstawy zęba stalowego są superpozycją naprężeń pochodzących od ścinania podłużnego połączenia ścinanego oddziałującego bezpośrednio na zęby stalowe oraz naprężeń będących efektem zginania dźwigara oraz siły osiowej w dźwigarze.

Zaproponowano oryginalne podejście pozwalające określić układ naprężeń w zębach stalowych od obciążeń zewnętrznych i tym samym nośność części stalowej połączenia ścinanego. Określenie sposobu obciążenia zębów stalowych w połączeniu ścinanym sprowadziło problem do określenia dwóch współczynników kształtu stanowiących podstawę wymiarowania konstrukcji.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów budownictwa specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.

Cena: 26 zł
Liczba stron: 132Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2010
ISSN 0324-9875

Brak możliwości komentowania.