Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych

Kaczyński P., Rusiński E.

Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach energochłonnych

We współczesnej literaturze temat obciążeń udarowych profili cienkościennych jest często upraszczany, a połączenia pomiędzy profilami energochłonnymi traktowane są jako sztywne i nie uwzględniają możliwości zerwania. Przyjęte uproszczenie powoduje znaczne rozbieżności między eksperymentem rzeczywistym i symulacją.

W pracy omówiono zrywanie złącz przetłaczanych przy różnym udziale składowej stycznej i normalnej oraz rozległe statyczne i dynamiczne badania: materiałowe oraz energochłonności struktur energochłonnych. Zostały one uzupełnione symulacją numeryczną. Opracowano także uniwersalny model numeryczny złącza punktowego uwzględniający jego złożony stan obciążenia. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na ustalenie kryterium wytrzymałościowego powodującego niszczenie połączeń punktowych profili cienkościennych obciążonych udarowo oraz określenie, niezależnych od kształtu połączenia, parametrów wytrzymałościowych gwarantujących, że złącze nie ulegnie zerwaniu.

Cena: 45 zł
Liczba stron: 164Rok wydania: 2014

Brak możliwości komentowania.