Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych

Madryas C., Wysocki L., Grosel J.

Odnowa konstrukcji ceglanych kolektorów kanalizacyjnych

Kolektory kanalizacyjne wykonane jako konstrukcje murowane z cegły mimo znacznego upływu czasu od ich powstania stanowią znaczący udział w systemach kanalizacji. Co więcej, w przypadku zabytkowych centrów miast są elementem dominującym. Trudności związane z potencjalną wymianą tych budowli na nowe kanały są tak duże, że od wielu lat trwają poszukiwania technologii umożliwiających odnowę kanałów w taki sposób, aby w dalszym ciągu mogły spełniać swoje zadania. W efekcie tych poszukiwań już obecnie dysponujemy technologiami, które umożliwiają odnawianie budowli w skali zależnej od potrzeb, tzn. ich uszczelniania i dostosowania konstrukcji do obecnych obciążeń mechanicznych i chemicznych.

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki niektórych prac badawczych o charakterze ekspertyzy naukowo-technicznej, które autorzy wykonali na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, analizując stany techniczne i możliwości odnowy kolektorów ceglanych w polskich miastach. Opracowując monografię, starano się tak dobrać materiał źródłowy, aby stworzyć szeroki obraz stanów technicznych, w jakich mogą znaleźć się prawie albo ponad stuletnie kolektory oraz przedstawić współczesne narzędzia do badań i analizy parametrów statyczno-wytrzymałościowych i finalnie współczesne technologie odnowy, jakie powinny być zastosowane w opisywanych przypadkach.

Wydaje się, że upowszechnienie zdobytej wiedzy jest celowe z uwagi na brak dużej liczby publikacji książkowych poświęconych tej tematyce, mimo że ze względu na skalę problemu jest ona niezmiernie ważna dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miastach. Stąd też monografia napisana została w celu wzbogacenia biblioteczki studentów uczelni technicznych, projektantów i wykonawców sieci kanalizacyjnych oraz pracowników przedsiębiorstw zarządzających i utrzymujących stan techniczny tych systemów.

Cena: 89 zł
Liczba stron: 148Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2021
ISBN 978-83-7493-180-9

Brak możliwości komentowania.