Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu

Osiński P.

Pompy zębate o obniżonym poziomie emisji hałasu

Konstrukcja pompy zębatej jest rozwijana od ponad czterech wieków. Wielowiekowy okres rozwoju mógłby wskazywać, że współczesne jednostki zębate są dopracowane w każdym detalu, a opatentowane i obecnie wdrożone rozwiązania konstrukcyjne zapewniają najniższą z możliwych pulsacji wydajności. Przedstawione w niniejszej pracy rozważania teoretyczne i wyniki pomiarów opracowanych dla jednostek modelowych i prototypowych zaprzeczają tezie kresu technicznych możliwości pomp z kołami nacinanymi obwiedniowo. Opracowana koncepcja pompy o zarysie poliewolwentowym wytycza nowe kierunki rozwoju, a co za tym idzie – i zastosowań jednostek zębatych. Innowacyjne rozwiązanie z zarysem trójewolwentowym stanowi przełom konstrukcyjny i jest jedynym tego typu rozwiązaniem. Weryfikację nowej idei profilu zęba przeprowadzono dla zarysu złożonego z ewolwenty wydłużonej oraz dwóch ewolwent zwyczajnych.

Przedstawiona w książce synteza wiedzy w zakresie projektowania i modelowania niskopulsacyjnych jednostek zębatych stanowi nowe ujęcie problemu redukcji pulsacji wydajności na tle obecnego stanu wiedzy. Wiedzę teoretyczną przedstawiono w sposób czytelny i przejrzysty dzięki licznym rysunkom i przystępnej formie. Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów, pracowników naukowych, ale również dla studentów chcących pogłębić wiedzę w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych.

Zaprezentowany w książce materiał jest w przeważającej większości wynikiem prac realizowanych w ramach projektu pt. Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej. Projekt uzyskał dofinansowanie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013. Prace badawcze były realizowane w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Politechniki Wrocławskiej w kooperacji z firmą Hydrotor S.A. Opracowane w ramach projektu rozwiązanie o zarysie poliewolwentowym pomyślnie wdrożono dla całego typoszeregu pomp zębatych. Pompy produkowane są obecnie przez firmę Hydrotor S.A. pod nazwą handlową seria PC. Produkt cieszy się uznaniem na rynku krajowym, zdobył m.in. Złoty Medal na X Międzynarodowych Targach Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań, Kielce 2017.

Dr hab. inż. Piotr Osiński pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinach: napęd i sterowanie hydrauliczne oraz wibroakustyka maszyn i urządzeń. Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn (www.lhiw.pwr.edu.pl). Zdobyte doświadczenie konstrukcyjne oraz opanowany warsztat pomiarowy z zakresu diagnostyki układów hydraulicznych i miernictwa wibroakustycznego zaowocowało udziałem w kilkunastu projektach badawczych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR. Autor ma w swoim dorobku naukowym ok. 200 prac, z których blisko 100 zostało opublikowanych w periodykach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a pozostałe stanowią badania oraz opracowania konstrukcyjne i technologiczne zrealizowane w kooperacji z przemysłem.

Cena: 40 zł
Liczba stron: 196Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-7493-994-2

Brak możliwości komentowania.