Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu

Łatka L.

Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu

W monografii Powłoki natryskiwane plazmowo z zawiesin szkieł bioaktywnych oraz stabilizowanego tlenku cyrkonu opisano teoretyczne podstawy nowoczesnej metody nanoszenia powłok oraz dokonano przeglądu literatury pod względem możliwych zastosowań metody SPS (ang. suspension plasma spraying) w różnych gałęziach przemysłu. Na przykładzie powłok ze szkieł bioaktywnych oraz ze stabilizowanego tlenku cyrkonu wytypowano decydujące o ich budowie parametry procesu. Umożliwiło to wytworzenie powłok o strukturze przeznaczonej do konkretnych zastosowań. Podjęto również próbę wyjaśnienia mechanizmów powstawania różnorodnych struktur uzyskanych metodą SPS. Otrzymane powłoki poddano ocenie, stosując mikroskopię świetlną i elektronową, a także przeprowadzono analizę składu fazowego metodą rentgenowską oraz spektroskopią Ramana. Ponadto określono ich podstawowe właściwości zarówno mechaniczne, jak i użytkowe (biozgodność i przewodność cieplną).

Cena: 55 zł
Liczba stron: 196Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-079-6

Brak możliwości komentowania.