Predictive modelling in high-dimensional data: prior domain knowledge-based approaches

Maciejewski H.

Predictive modelling in high-dimensional data: prior domain knowledge-based approaches

Cena: 27 zł
Liczba stron: 148Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-7493-794-8

Brak możliwości komentowania.