Probabilistyczne modelowanie deszczów maksymalnych na przykładzie dorzecza Górnej i Środkowej Odry

Wdowikowski M., Kaźmierczak B., Kotowski A.

Probabilistyczne modelowanie deszczów maksymalnych na przykładzie dorzecza Górnej i Środkowej Odry

Celem badań było opracowanie jednolitej metodologii formułowania probabilistycznych modeli deszczów maksymalnych w Polsce i zweryfikowanie jej na przykładzie pomiarów na 8 stacjach meteorologicznych IMGW-PIB w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry jako regionu szczególnie narażonego na powodzie i wylewy z kanalizacji. Standaryzowana procedura umożliwi poprawnie fizykalnie wzajemne porównywanie lokalnych wysokości deszczów i da podstawę do szacowania trendów zmian w przyszłości. Opracowane modele dla dorzecza Odry stanowią źródło wiarygodnej informacji o wysokościach deszczów maksymalnych do zastosowań naukowych i praktycznych, w tym do projektowania odwodnień terenów i ochrony przeciwpowodziowej.

Cena: 45 zł
Liczba stron: 140Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2021
ISBN 978-83-7493-163-2
ISSN 2657-5035

Seria: Prace Naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Brak możliwości komentowania.