Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej

Suchodolski J.

Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej

Oddajemy do rąk Czytelnika bogato ilustrowaną książkę na temat architektury regionalnej zajazdów i schronisk położonych w Sudetach Środkowych na ziemi wałbrzyskiej. Przedstawiono w niej historię i rozwój turystyki na tym terenie oraz powstanie, współczesne dzieje i nieprzemijające piękno rodzimej formy tych obiektów.

Podobnie jak w Sudetach Zachodnich, na ziemi wałbrzyskiej wykrystalizowała się i od stuleci dominuje odmiana budownictwa drewnianego, w której konstrukcje: przysłupowa, wieńcowa i ryglowa ścian stanowiły podstawowe części składowe całości. Zachowane do dziś zajazdy i schroniska na omawianym obszarze świadczą zarówno o kunszcie dawnych cieśli i snycerzy, jak i o ich wyczuciu formy i detalu budowlanego. Nowo wznoszone obiekty turystyczne w regionie wałbrzyskim powinny swą formą i detalem architektonicznym nawiązywać do rodzimych wzorców, aby przerwana po 1945 roku ciągłość kulturowa w tej dziedzinie mogła być kontynuowana.

Ziemia wałbrzyska, będąca do niedawna największym centrum przemysłowym w Sudetach, po likwidacji kopalń węgla kamiennego i związanej z nimi infrastruktury stała się regionem o wysokim poziomie bezrobocia i – co za tym idzie – braku perspektyw na przyszłość dla jego mieszkańców. Szansą na poprawę sytuacji w tym regionie może być rozwój turystyki, a jej bazą i wielką atrakcją – omawiane zajazdy i schroniska.

Cena: 69 zł
Liczba stron: 190Rok wydania: 2011

Brak możliwości komentowania.