Nakład wyczerpany

Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku

Wiszniowski J. (red.)

Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku

Zakład Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej łączy swą działalność z proekologicznym nurtem w architekturze i planowaniu przestrzennym.

Od 1993 roku prowadzi dwuletnie podyplomowe studia w zakresie architektury krajobrazu, łącząc je z corocznymi seminariami wyjazdowymi pod nazwą Krajobrazy XXI wieku.

Zakład współpracuje z samorządami, podmiotami komercyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Program Reintegracji Osiedli realizowany w ramach tej współpracy, pod kierunkiem Jacka Wiszniowskiego, ma na celu upowszechnianie wiedzy zagrożeniach i możliwościach przeciwdziałania degradacji osiedli położonych w strefie podmiejskiej Wrocławia. W ramach zajęć dydaktycznych studenci wspólnie z mieszkańcami analizują istniejący stan rzeczy, poszukując możliwości poprawy jakości życia w obszarach problemowych, pozbawionych przestrzeni publicznych oraz wyraźnej tożsamości krajobrazowej.

Zgodnie z hasłem Agendy 21 – Myśl globalnie, działaj lokalnie – nicią łączącą te inicjatywy jest przekonanie, że odpowiednie rozwiązania powstają zawsze w wyniku społecznego dialogu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz kształtowania postaw obywatelskich.

Niniejsza monografia z cyklu Krajobrazy XXI wieku zawiera nie tylko zapis działań podjętych w ramach Programu Reintegracji Osiedli, lecz także rozważania na tematy pokrewne związane z nurtem prospołecznym i proekologicznym we współczesnej urbanistyce krajobrazowej.

Cena: 42 zł
Liczba stron: 166Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-7493-737-5

Brak możliwości komentowania.