Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd1–xMnxTe

Płaczek-Popko E.

Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd<sub>1–<em>x</em></sub>Mn<sub><em>x</em></sub>Te

Cena: 17 zł
Liczba stron: 147Rok wydania: 2004

Brak możliwości komentowania.