Nakład wyczerpany

Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki

Klaus-Rosińska A.

Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele publikacji dotyczących zarządzania projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, niewiele z nich jednak dotyczy problematyki sukcesu w kontekście takich projektów, identyfikacji kryteriów i czynników sukcesu dla tego typu przedsięwzięć czy modeli sukcesu dla nich opracowanych. Monografia Sukces projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w sektorze nauki uzupełnia tę lukę badawczą. Biorąc pod uwagę tematykę oraz charakter przedstawionych informacji, jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców. Ze względu na naukowy charakter propozycje teoretyczne mogą być interesujące dla badaczy akademickich zajmujących się tą tematyką oraz dla studentów chcących poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, a zwłaszcza dotyczącymi ich sukcesu. Inną grupą odbiorców mogą być praktycy zarządzający projektami badawczymi czy badawczo-rozwojowymi, ich wykonawcy czy inni interesariusze.

Tematyka pracy jest bardzo interesująca i ważna poznawczo z wielu istotnych, wartych podkreślenia powodów. Po pierwsze, praca wpisuje się w nurt badań nad zarządzaniem projektami – bardzo aktualny obecnie obszar eksploracji naukowych związanych z tzw. projektyfikacją, czyli rosnącą rolą projektów w organizacjach wszystkich sektorów gospodarki. Po drugie, praca dotyczy „badań nad badaniami”, tematyki nie tylko aktualnej z perspektywy zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce, ale też problematyki niezbyt często i dogłębnie eksplorowanej, a zasługującej na szerokie, naukowe (poznawcze) i pragmatyczne dyskusje środowiskowe.
— Z recenzji dr hab. inż. Aliny Kozarkiewicz, prof. AGH

Książka posiada wysoką wartości merytoryczną. Stanowi istotny wkład poznawczy w rozwój wiedzy o zarządzaniu projektami w kontekście kryteriów oceny i czynników sukcesu projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Monografia (…) spotka się z zainteresowaniem środowiska związanego z zarządzaniem projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi.
— Z recenzji dra hab. inż. Marka Wirkusa, prof. PG

Cena: 49,50 zł
Liczba stron: 332Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-084-0

Brak możliwości komentowania.