Technika próżni

Hałas A.

Technika próżni

/

Wiedza i technika dotycząca próżni choć mają bogatą historię, ich klasyczny charakter jest pozorny – próżnia wciąż jest przedmiotem badań i może stanowić podstawę dla innowacyjnych przedsięwzięć. Próżniowe metody pakowania są coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Wiele badań właściwości fizycznych wymaga stosowania coraz niższego ciśnienia, a nawet wytworzenia próżni ultrawysokiej. Uzyskanie i utrzymanie tego rodzaju próżni w urządzeniach o dużej objętości, np. w wielokilometrowych akceleratorach cząstek czy detektorach fal grawitacyjnych, byłoby niemożliwe bez efektywnych i niezawodnych metod i urządzeń techniki próżniowej, utrzymywania stanu wysokiej próżni, kontrolowania nieszczelności aparatury, analizowania i kontrolowania składu gazów resztkowych. Miniaturyzacja przyrządów i urządzeń wymaga stosowania mikroczujników ciśnienia, a w szczególności mikroczujników próżni.

Książka stanowi kompendium wiedzy o właściwościach środowiska gazów rozrzedzonych i zachodzących w nim procesach, a także o powszechnie stosowanych metodach wytwarzania, utrzymywania i pomiaru próżni. O jej monograficznym charakterze decyduje tematyka dotycząca fizykochemicznych podstaw techniki próżniowej, rys historyczny techniki próżniowej oraz obszerna literatura przedmiotu. Zawiera informacje o ważnych współcześnie metodach i urządzeniach techniki próżniowej, o ich typowym przeznaczeniu, parametrach i głównych producentach, co czyni ją publikacją przydatną zarówno dla inżynierów i techników budujących bądź wykorzystujących urządzenia próżniowe, jak i dla pracowników naukowych, których badania dotyczą procesów i zjawisk zachodzących w próżni, a w ostatnich latach coraz częściej w próżni ultrawysokiej. Ze względu na wielkie doświadczenie dydaktyczne autora może służyć jako wzorcowy podręcznik dla doktorantów i studentów zajmujących się techniką próżni.

Cena: 160 zł
Liczba stron: 724Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-7493-891-4

Brak możliwości komentowania.