Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami

Pełech A., Szczęśniak S.

Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami

Proponowany zbiór zadań stanowi wybór najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych problemów z zakresu wentylacji i klimatyzacji różnych pomieszczeń. Poczynając od najprostszych ćwiczeń rachunkowych – dotyczących obliczeń parametrów stanu powietrza wilgotnego, obliczeń zjawisk jednostkowych, tj. strumienia powietrza wentylującego na podstawie różnych założeń oraz mocy wymienników ciepła, niezbędnych do uzdatniania powietrza – do pełnych obliczeń urządzeń klimatyzacyjnych.

W książce pokazano, jak wykonuje się bilanse ciepła pomieszczenia w okresie ciepłym i zimnym. Wprowadzono zagadnienia oszczędzania energii przez odpowiedni wybór systemu uzdatniania powietrza, stosowanie obiegu powietrza, odzysku ciepła z powietrza usuwanego i wykorzystania niekonwencjonalnego źródła energii, jakim jest np. wymiennik gruntowy.

W celu lepszego zaznajomienia Czytelników ze specyfiką projektowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do opracowania przykładowych rozwiązań wybrano zarówno pomieszczenia użyteczności publicznej, jak i pomieszczenia przemysłowe z różną technologią.

Większość zadań opatrzono komentarzem, w którym zawarto zasady prawidłowego rozwiązywania zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń z uwzględnieniem funkcjonalności systemów, zasad regulacji i zabezpieczeń, oszczędności energii oraz wykonania analizy całorocznego działania systemu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego.

Cena: 60 zł
Liczba stron: 286Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-7493-655-2

Brak możliwości komentowania.