Współczesna urbanistyka Leszna

Masztalski R.P.

Współczesna urbanistyka Leszna

Miasta średniej wielkości w nadchodzących dekadach będą jednym z istotnych ogniw stabilizujących polską sieć osadniczą. Leszno jest jednym z takich miast. Polityka przestrzenna prowadzona przez władze i samorząd miasta w ciągu ostatnich lat zaowocowała powstaniem znacznej liczby opracowań planistycznych i urbanistycznych. W monografii poprzez prezentację i analizę wybranych opracowań urbanistycznych Leszna ukazano kondycję urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Polsce w okresie transformacji po roku 1989. Zamierzeniem autora było zebranie i zachowanie jak największej liczby szybko znikających źródeł z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego konkretnego miasta – Leszna. Książka zawiera analizę uwarunkowań zewnętrznych prowadzenia działań urbanistycznych w Polsce, wewnętrzne uwarunkowania współczesnych procesów urbanistycznych zachodzących w Lesznie, opis polityki przestrzennej prowadzonej przez miasto w latach 1990-2012, sposoby funkcjonowania administracyjnych narzędzi urbanistycznych, opis głównych koncepcji urbanistycznych stworzonych na potrzeby publicznej dyskusji o kształcie przestrzennym miasta oraz podsumowanie w formie antycypacji scenariuszy przyszłości urbanistycznej Leszna. Ostatni rozdział podsumowujący dokonania władz i samorządu leszczyńskiego w zakresie kształtowania urbanistyki miasta zawiera także autorską rekomendację subiektywnie wybranych idei urbanistycznych, które w mniejszym lub większym stopniu mogą być wykorzystane w kształtowaniu polityki przestrzennej Leszna. Monografię zamyka analiza prawdopodobnej przyszłości demograficznej miasta i próba zwrócenia uwagi na zjawiska istotne z perspektywy przyszłych zmian urbanistycznych Leszna.

Cena: 55 zł
Liczba stron: 186Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-7493-797-9

Brak możliwości komentowania.