Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy

Brachmański S.

Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy

W przebiegu transmisji sygnału mowy zachodzą różne procesy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe, kompresja, kodowanie, utrata pakietów itp.), które mogą powodować pogorszenie jego jakości i zrozumiałości.

Problem jakości transmisji sygnału mowy pojawił się wraz z pierwszymi systemami telefonicznymi. Pierwsze testy pozwalające na ilościowe ujęcie stopnia degradacji jakości przesyłanego sygnału mowy przeprowadzono na początku XX w. W późniejszych latach opracowano wiele metod oceny jakości mowy – część z nich została unormowana międzynarodowymi standardami. Stopień zniekształceń sygnału mowy można ocenić na podstawie subiektywnych bądź obiektywnych pomiarów jakości transmisji sygnału mowy, ale i jedne, i drugie powinny cechować się uniwersalnością i powtarzalnością.

Niniejsza praca stanowi syntetyczną prezentację zagadnień związanych z wytwarzaniem i percepcją mowy oraz wpływem zniekształceń i zakłóceń na zrozumiałość mowy, a także z subiektywnymi i obiektywnymi metodami oceny jakości transmisji sygnału mowy. Autor przedstawił dorobek wieloletnich badań w zakresie oceny jakości transmisji i kodowania sygnału mowy. W ręce czytelnika zostaje więc oddane swoiste kompendium podstawowej wiedzy o ocenie jakości mowy zarówno w ujęciu metod subiektywnych, jak i obiektywnych.

Cena: 30 zł
Liczba stron: 166Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.