Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych

Kowalski T.

Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych

Na podstawie badań własnych i literaturowych przedstawiono:

  • wpływ procesów biochemicznych w zanieczyszczonych wodach powierzch­niowych na ich skład fizyczno-chemiczny, przede wszystkim na zawartość wa­ pnia i magnezu, oraz na stan równowagi wapniowo-magnezowej kompleksu humusowo-organicznego (KHO);
  • wpływ równowagi wapniowo-magnezowej KHO na chemizm i efektywność usuwania zanieczyszczeń w procesach koagulacji oraz omówiono metodę po­ prawy skuteczności usuwania zanieczyszczeń organicznych poprzez zmianę sta­nu równowagi wapniowo-magnezowej KHO w wyniku dawkowania obojętnych soli wapnia lub magnezu.przed koagulacją;
  • wpływ stopnia rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń organicznych: na skład wód (zawartość zanieczyszczeń podatnych na rozkład biochemiczny i refrakcyjnych), na skuteczność ich usuwania z wód zanieczyszczonych w procesach koagulacji, sorpcji i utleniania oraz na dobór układu techniczno-tech­nologicznego do ich usuwania, na skuteczność dezynfekcji chlorem, na pow­ stawanie ubocznych produktów chlorowania (chlorowcopochodne organiczne i organiczne związki azotowe) i ozonowania;
  • wyniki badań nad możliwością wykorzystania dolomitu częściowo zde­karbonizowanego jako aktywnych chemicznie złóż filtracyjnych nie tylko do wiązania dwutlenku węgla, ale także do destabilizacji substancji humuso­wych, zanieczyszczeń organicznych wód infiltracyjnych i jako złóż filtracyjnych po koagulacji. Omówiono chemizm destabilizacji oraz przykłady wykorzystania tych złóż do uzdatniania wód miękkich i kwaśnych, wód infiltracyjnych i pod­ziemnych

Cena: 29 zł
Liczba stron: 208Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2007
ISBN 83-7085-997-6

Brak możliwości komentowania.