Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego

Kędzia K.

Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego

Treści zawarte w książce Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego układu napędowego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie racjonalnych podstaw projektowania oraz budowy wieloźródłowych układów napędowych. Intencją autora jest przedstawienie metodologii postępowania umożliwiającej, dla zadanego cyklu pracy i energetycznego kryterium optymalizacji układu napędowego, odpowiedź na pytania o to, czy rozbudowa jednoźródłowego układu napędowego do wieloźródłowego układu napędowego dla danego cyklu pracy jest uzasadniona, a jeżeli tak, to jakie korzyści są możliwe do osiągnięcia.

W książce przedstawiono sposób określenia współczynnika zmienności (WZ), za pomocą którego inżynier do realizacji zadanego cyklu pracy może szybko i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu oszacować potencjalne korzyści związane z zastosowaniem wieloźródłowego układu napędowego w miejsce klasycznego.

Cena: 31 zł
Liczba stron: 164Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2014
ISBN 978-83-7493-827-3

Brak możliwości komentowania.