Nakład wyczerpany

Zabytki parków i ogrodów w Polsce w aspekcie oddziaływania kultury zachodnioeuropejskiej w XVIII i XIX w.

Stępniewska-Janowska B.

Zabytki parków i ogrodów w Polsce w aspekcie oddziaływania kultury zachodnioeuropejskiej w XVIII i XIX w.

Cena: 13,65 zł
Liczba stron: 84Rok wydania: 2004
ISBN 83-7085-694-2

Brak możliwości komentowania.