Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Nowak H.

Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie

Dr hab. inż. Henryk Nowak, prof. PWr. jest kierownikiem Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1983 w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, a doktora habilitowanego w roku 1999 na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego tej samej uczelni. Od 1993 roku jest członkiem Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN. Jest również członkiem Komitetu Technicznego KT nr 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków oraz KT nr 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału Wrocławskiego PAN oraz członkiem IBPSA Poland (ang. International Building Performance Simulation Association). Posiada uprawnienia budowlane, jest rzeczoznawcą budowlanym w zakresie projektowania i wykonywania izolacji cieplnych, rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym oraz audytorem i certyfikatorem energetycznym.

Autor ma ponad 33-letnie doświadczenie w wykonywaniu badań termowizyjnych w budownictwie, a swoją karierę pomiarowo-badawczą w tym zakresie rozpoczął w roku 1978 z kamerą AGA Thermovision 680. Jest wykładowcą na kursach i szkoleniach w zakresie diagnostyki energetycznej budynków, termomodernizacji i certyfikacji energetycznej budynków oraz zastosowania badań termowizyjnych w budownictwie.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników, którzy używają kamer termowizyjnych w swojej pracy w diagnostyce termicznej budynków i innych obiektów budowlanych, dla studentów wyższych uczelni na kierunkach: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska wyższych uczelni technicznych, dla inżynierów tych specjalności oraz dla wszystkich zainteresowanych tą techniką pomiarową.

Cena: 85 zł
Liczba stron: 332Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2012
ISBN 978-83-7493-676-7

Brak możliwości komentowania.