Zintegrowane oczyszczanie spalin z SO2, NOx i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin

Krzyżyńska R.

Zintegrowane oczyszczanie spalin z SO<sub>2</sub>, NO<sub><em>x</em></sub> i Hg w układach mokrego odsiarczania spalin

Cena: 27 zł
Liczba stron: 140Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.