Wybrane metody propagacji danych w systemach rozproszonych

Król D.

Monografia jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym wybranych metod propagacji danych we współczesnych systemach rozproszonych. W szczególności badano, jak proces propagacji danych może być praktycznie wykorzystany do rozproszonego przetwarzania zadań, projektowania odpornych na błędy rozwiązań sieciowych oraz do optymalizacji natężenia ruchu drogowego w systemach sterowania ruchem pojazdów w mieście.

Więcej

Ostatnie 2 egz.

Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych

Brzostowski K.

W książce Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych przedstawiono zagadnienia dotyczące fuzji danych strumieniowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie fuzji danych strumieniowych obejmuje teorie, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do łączenia danych pochodzących z różnych źródeł (np. czujników pomiarowych) w celu uzyskania lepszego opisu obserwowanego obiektu w porównaniu z opisem uzyskanym z wykorzystaniem tradycyjnych podejść, w których dane z wielu źródeł przetwarzane są oddzielnie.

Więcej