Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna

Lubicz M.

Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna

/

W książce przedstawiono wyniki badań bibliograficznych i bibliometrycznych w zakresie zastosowań metod szeroko rozumianych badań operacyjnych i technik inteligentnych w problemach zarządzania w systemach zdrowotnych. Prace badawcze podzielono na dwa etapy. Pierwszy to eksploracyjna analiza porównawcza, której głównym celem było opracowanie metodologii analizy bibliometrycznej obszernej dziedziny przedmiotowej oraz stworzenie taksonomii i słowników angielsko-polskich dla stosowanych słów kluczowych, drugi to właściwa analiza bibliometryczna, do której użyto programu SciMat, opracowanego przez zespół badawczy z Uniwersytetu w Granadzie. Podstawą do analiz były dwie bazy informacji bibliograficznych. W pierwszym etapie prac badawczych wykorzystano 40-letni dorobek naukowy Grupy Roboczej Operational Research Applied to Health Services Europejskiej Federacji Towarzystw Badań Operacyjnych, a w etapie drugim – artykuły anglojęzyczne, opublikowane w czasopismach naukowych w latach 1950–2015, ujęte w bazie Scopus w lipcu 2015 roku.

Cena: 60 zł
Liczba stron: 452Rok wydania: 2015
ISBN 978-83-7493-911-9

Brak możliwości komentowania.