Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce Dostępne jako płyta CD

Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. (red.)

/

W polskiej literaturze naukowej dotyczącej architektury nieczęsto pojawia się krytyczna analiza postaw etycznych i teoretyczna refleksja nad kwestiami integralności dzieła architektonicznego i urbanistycznego. Przedstawiony tu tom, przynajmniej częściowo, zapełnia tę lukę, oferując zarówno podejście uogólnione – teoretyczne, jak i analizę przykładów, tzw. case studies z praktyki projektowej.
— Z recenzji dr. hab. inż. arch. Przemysława Nowakowskiego

Więcej