Ogrody i parki ziemi dębickiej Dostępne jako plik PDF

Leska S., Jagiełło M.

/

Niniejsza książka dotycząca zabytkowych ogrodów i parków obszaru określanego mianem ziemi dębickiej pokrywającej się z zasięgiem dzisiejszego powiatu dębickiego, powstałych w znakomitej większości przy dworach, jednym obiekcie o charakterze pałacowym oraz zieleni miejskiej stolicy regionu – Dębicy, została oparta na badaniach przeprowadzonych w latach 2011–2020.

Więcej

Nakład wyczerpany

Reintegracja osiedli. Z cyklu Krajobrazy XXI wieku Dostępne jako płyta CD

Wiszniowski J. (red.)

/

Zakład Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej łączy swą działalność z proekologicznym nurtem w architekturze i planowaniu przestrzennym.

Od 1993 roku prowadzi dwuletnie podyplomowe studia w zakresie architektury krajobrazu, łącząc je z corocznymi seminariami wyjazdowymi pod nazwą Krajobrazy XXI wieku.

Niniejsza monografia z cyklu Krajobrazy XXI wieku zawiera nie tylko zapis działań podjętych w ramach Programu Reintegracji Osiedli, lecz także rozważania na tematy pokrewne związane z nurtem prospołecznym i proekologicznym we współczesnej urbanistyce krajobrazowej.

Więcej