Płaczek-Popko E.

Spektroskopia defektów metastabilnych. Centra DX w Cd1–xMnxTe

Cena: 16,80 zł
Liczba stron: 147Rok wydania: 2004

Brak możliwości komentowania.