Wojciechowski Ł.

Związki architektury modernistycznej i motoryzacji indywidualnej – wybrane realizacje europejskie 1903–1973

Powstająca od początku XX w. architektura związana z motoryzacją zaspokajała nowe potrzeby społeczne wynikające z rozwoju przemysłu samochodowego. Spełnienie zadania przechowywania aut, ich serwisowania i obsługi, a także odpowiedź na podstawowe potrzeby kierowców, stały się powodem sformułowania nowych funkcji.

Więcej