Dudziński W., Widanka K. (red.)

Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa

Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa są przeznaczone dla studentów Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego. Podręcznik może służyć słuchaczom wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych oraz studiów podyplomowych o profilu inżynierskim.

Więcej