Dudziński W., Widanka K. (red.)

Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa

Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa są przeznaczone dla studentów Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego. Podręcznik może służyć słuchaczom wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych oraz studiów podyplomowych o profilu inżynierskim.

Więcej

Kulisiewicz M., Lesiuk G., Piesiak S. (red.)

Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. Część II. Podstawy dynamiki układów dyskretnych

W książce Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych są kontynuowane zagadnienia dynamiki układów mechanicznych ujęte w części I omawiającej podstawy kinematyki. W niniejszej części II przedstawiono teorię dynamiki układów dyskretnych, która została wyjaśniona na podstawie licznych przykładów zadań i problematyki występującej w praktyce zastosowań inżynierskich.

Więcej