Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, wyd. III

Dudziński W., Widanka K. (red.)

Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, wyd. III

Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa są przeznaczone dla studentów Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego. Podręcznik może służyć słuchaczom wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych oraz studiów podyplomowych o profilu inżynierskim.

Jest uzupełnieniem wykładów z przedmiotów materiałoznawstwometaloznawstwo prowadzonych na wymienionych wydziałach. Zawiera podstawowe wiadomości dotyczące struktury i właściwości powszechnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych, przede wszystkim metali i ich stopów. Opisano także sposoby przygotowywania próbek i metody badań stosowane w prostych analizach materiałoznawczych.

Układ treści w każdym ćwiczeniu jest podobny. Poszczególne opracowania różnią się charakterem i objętością. Wprowadzenie do każdego ćwiczenia zawiera podstawowe informacje i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia i samodzielnego wykonania ćwiczenia przez studentów.

Cena: 42 zł
Wydanie IIILiczba stron: 364Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.