Szulc P.

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego jest syntezą dotychczasowych prac własnych autora, prac realizowanych w ramach projektów badawczych i kooperacji z partnerami przemysłowymi. Opisane w książce procesy są ważne ze względów zarówno poznawczych, jak i naukowych z powodu ich wpływu na sprawność nie tylko samego kotła, lecz także całego obiegu cieplnego siłowni.

Więcej

Skoczylas A., Dziak J.

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej

Procesy cieplne w inżynierii chemicznej to rozszerzona wersja wcześniejszej publikacji A. Skoczylasa Przenoszenie ciepła, wydanej w 1999 r. Kilka rozdziałów rozbudowano, dołączono również nowe punkty – część z nich dotyczy wykorzystywania energii słonecznej w gospodarce.

Więcej