Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego

Szulc P.

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego

Modelowanie procesów cieplno-przepływowych towarzyszących pracy kotła energetycznego jest syntezą dotychczasowych prac własnych autora, prac realizowanych w ramach projektów badawczych i kooperacji z partnerami przemysłowymi.

W dysertacji poruszono problemy przepływu spalin z uwzględnieniem odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego, hydrotransportu, czyli procesu usuwania produktów spalania – żużla i popiołu, oraz niestabilności przepływu czynnika w parowniku kotła. Każdemu z nich poświęcono osobny rozdział, w którym przedstawiono matematyczny opis zagadnienia sprawdzony następnie na modelu fizycznym, a także propozycje jego wykorzystania na przykładzie wybranego obiektu rzeczywistego.

Opisane w książce procesy są ważne ze względów zarówno poznawczych, jak i naukowych z powodu ich wpływu na sprawność nie tylko samego kotła, lecz także całego obiegu cieplnego siłowni.

Cena: 20 zł
Liczba stron: 110Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-7493-979-9

Brak możliwości komentowania.