Katalog książek

Borkowska-Burnecka J.

Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm plazm bezelektrodowych

W monografii Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząsteczek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych autorka przedstawia zagadnienia emisyjnej spektrometrii atomów i cząsteczek wybranych plazm bezelektrodowych związane z analizą składu pierwiastkowego różnorodnych próbek, analizą oscylacyjno-rotacyjną cząsteczek oraz z wyznaczaniem parametrów fizykochemicznych plazm, ukazując powiązanie badań na poziomie atomowo-molekularnym z analizą spektrochemiczną.

Więcej

Kucharski A.A.

Analiza zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych za pomocą równań całkowych

W pracy omówiono techniki numerycznej analizy zagadnień promieniowania i rozpraszania fal elektromagnetycznych przez obiekty materialne. Opisane techniki są oparte na sfomułowaniu zagadnień w postaci powierzchniowych i/lub objętościowych równań całkowych, rozwiązywanych następnie za pomocą tzw. metody momentów.

Więcej