Kuropka J., Gaj K., Sówka I. (red.)

Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery

Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery.

Więcej

Borkowska-Burnecka J.

Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząstek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych

W monografii Analityka spektrochemiczna – emisyjna spektrometria atomów i cząsteczek dwuatomowych wybranych plazm bezelektrodowych autorka przedstawia zagadnienia emisyjnej spektrometrii atomów i cząsteczek wybranych plazm bezelektrodowych związane z analizą składu pierwiastkowego różnorodnych próbek, analizą oscylacyjno-rotacyjną cząsteczek oraz z wyznaczaniem parametrów fizykochemicznych plazm, ukazując powiązanie badań na poziomie atomowo-molekularnym z analizą spektrochemiczną.

Więcej