Analiza w Matlabie stanów ustalonych i zwarciowych systemów elektroenergetycznych

Lis R., Sobierajski M., Łabuzek M.

Analiza w Matlabie stanów ustalonych i zwarciowych systemów elektroenergetycznych

Matlab jest interakcyjnym pakietem programów do obliczeń numerycznych opartym na najbardziej efektywnych procedurach obliczeń numerycznych opracowanych przez najlepszych specjalistów.

W niniejszej książce postawiono sobie za cel szczegółowe opisanie oraz udostępnienie opracowanych przez autorów funkcji (tzw. m-plików) do wyznaczania parametrów zastępczych oraz przeznaczonych do analizy stanów ustalonych i zwarciowych w systemach elektroenergetycznych.

Kody źródłowe opisanych programów są umieszczone na CD dołączonym do publikacji. Do ich wykorzystania nie jest wymagana biegła znajomość Matlaba. Użytkownik powinien jednak umieć przygotować plik danych wejściowych z wykorzystaniem załączonych funkcji wyznaczania parametrów zastępczych elementów systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu będzie mógł także tworzyć własne funkcje, ale musi mieć umiejętność posługiwania się działaniami na macierzach numerycznych i komórkowych oraz stosowania operacji tablicowych i działań na łańcuchach.

Adresatem prezentowanej monografii są studenci, pracownicy naukowi zajmujący się problematyką sieci i systemów elektroenergetycznych oraz specjaliści z zakresu elektroenergetyki odpowiedzialni za rozwiązywanie praktycznych zadań inżynierskich.

Cena: 49 zł
Liczba stron: 398Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-053-6

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca kody źródłowe opisanych programów.
Ostatnie egzemplarze (1)

Brak możliwości komentowania.