Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ

Kościuk J.

Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ

Książka jest drugim tomem monografii dotyczącej architektury Abû Mînâ – wczesnośredniowiecznego centrum pielgrzymkowego.

Jest to niezwykle cenna praca, bardzo potrzebna na naszym rynku prac naukowych. Pozycja ta jest wartościowa nie tylko dla architektów, historyków architektury czy też archeologów, znajdzie także Czytelników wśród tych, którzy interesują się przeszłością oraz sposobem prowadzenia nowoczesnych studiów nad architekturą późnej starożytności i wczesnego średniowiecza w Egipcie.
— Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka

W kolejnych interesujących i znakomicie graficznie opracowanych rozdziałach Autor przedstawia datowania względne obiektów i charakteryzuje proces kształtowania się zabudowy w rejonie placu targowego, by wreszcie podjąć próbę stworzenia oryginalnej typologii zabudowy na tle warunków lokalizacyjnych i topograficznych Abû Mînâ, które uruchomiły organiczny proces kształtowania się wczesnośredniowiecznego osiedla miejskiego o specyficznej funkcji […].
— Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki

Cena: 69 zł
Liczba stron: 190Rok wydania: 2019
ISBN 978-83-7493-055-0

Brak możliwości komentowania.