Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego

Różański A.

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego

W monografii przedstawiono zastosowanie wybranych technik homogenizacji do oceny makroskopowej przewodności cieplnej gruntu jako ośrodka wielofazowego. Zaprezentowane zagadnienia są niezwykle istotne ze względu na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii cieplnej z ośrodka gruntowego. Dotyczą one sformułowania technik obliczeniowych umożliwiających uzyskanie poprawnych predykcji przewodności cieplnej gruntu w różnych skalach obserwacji. Sformułowano metody pozwalające na poprawne szacowanie wartości przewodności cieplnej szkieletu gruntowego, gruntu nasyconego oraz częściowo nasyconego ośrodka gruntowego. Analizy są prowadzone w ramach dwóch metodologicznie różnych podejść, tj. w ujęciu analitycznej i obliczeniowej mikromechaniki. Oprócz nowych elementów poznawczych i oryginalnych technik obliczeniowych w pracy zawarto również ważne aspekty praktyczne, m.in.: wytyczne dotyczące przeprowadzania oraz interpretacji pomiarów przewodności cieplnej gruntów oraz serię nomogramów służących do określania wartości przewodności cieplnej szkieletu gruntowego.

Cena: 40 zł
Liczba stron: 240Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-042-0

Brak możliwości komentowania.