Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych

Nowak D.

Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych

W monografii Prognozowanie parametrów nagrzewania mikrofalowego mas formierskich i rdzeniowych zaprezentowano opracowanie oryginalnych miękkich modeli matematycznych właściwości elektrycznych, uwzględniających wpływ poszczególnych zjawisk związanych z oddziaływaniem mikrofal na masę formierską i rdzeniową. Modele te mogą stanowić podstawę do oceny i doboru parametrów procesu nagrzewania mikrofalowego, co może wpłynąć bezpośrednio na efekty ekonomiczne, ochronę środowiska i jakość wytwarzanych odlewów.

Monografia, ze względu na przedstawione w niej wyniki badań, może być przydatna do opracowania przemysłowych instalacji odlewniczych wykorzystujących nagrzewanie mikrofalowe, a także stanowić istotną pomoc w kształceniu specjalistów na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, metalurgia czy inżynieria materiałowa.

Cena: 43 zł
Liczba stron: 128Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-044-4

Brak możliwości komentowania.