Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej

Kasprowicz M.

Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej

/

W monografii Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej przedstawiono metody analizy tętniczopochodnych pulsacji sygnałów niosących informacje o dynamice procesów mózgowych. Na podstawie modelu krążenia krwi mózgowej i płynu mózgowo-rdzeniowego analizowano zależności między wywołanymi pracą serca zmianami ciśnienia tętniczego krwi, ciśnienia wewnątrzczaszkowego i przepływu krwi mózgowej. Zaproponowano nowe parametry do oceny hemodynamiki mózgowej, takie jak: zmiana objętości tętniczej krwi mózgowej podczas cyklu pracy serca, przedziałowe podatności mózgowe oraz stała czasowa tętniczego łoża naczyniowego mózgu. Umożliwiają one nową interpretację wyników badań klinicznych i doświadczalnych oraz dostarczają dodatkowych informacji o wewnątrzczaszkowych mechanizmach regulacyjnych odpowiedzialnych za homeostazę mózgową. Zintegrowanie nauk technicznych i medycznych do badania procesów zachodzących w mózgu może nie tylko poszerzyć wiedzę na temat organizacji i działania tego najbardziej złożonego narządu człowieka, lecz także znacznie poprawić skuteczność leczenia pacjentów neurochirurgicznych. Książka jest adresowana zarówno do lekarzy, jak i inżynierów, a także do studentów, zwłaszcza na kierunkach związanych z fizyką medyczną i inżynierią biomedyczną.

Cena: 20 zł
Liczba stron: 78Rok wydania: 2012

Brak możliwości komentowania.