Nakład wyczerpany

Kontenerowe systemy transportowe. Geneza i rozwój do 1914 r.

Lewandowski K.

Kontenerowe systemy transportowe. Geneza i rozwój do 1914 r.

Zamiarem Autora było chronologiczne przedstawienie historii rozwoju elementów systemu transportowego. Zastosowano bardzo drobiazgowy i szczegółowy opis, co w efekcie powoduje, że praca ma charakter encyklopedyczny.
— Z recenzji prof. Jana Kulczyka

Praca zawiera wiele oryginalnych treści faktograficznych nigdzie niepublikowanych, a odnoszących się do genezy powstania pojemników transportowych, środków transportu czy też urządzeń przeładunkowych (…). Na chwilę obecną, według mojej wiedzy, na rynku nie ma dzieła ujmującego rozwój transportu w taki sposób.
— Z recenzji prof. Marianny Jacyny

Cena: 46 zł
Liczba stron: 490Rok wydania: 2015

Brak możliwości komentowania.