Doświadczenia fizykochemiczne

Olszowski A.

Doświadczenia fizykochemiczne

Doświadczenia fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, oprócz obszernego wprowadzenia teoretycznego do poszczególnych działów fizykochemii podaje szczegółowe instrukcje do 44 doświadczeń wraz z opisem, krok po kroku, sposobu wykonania obliczeń i opracowania wyników. Omawia również budowę, zasady działania i sposób obsługi typowej aparatury używanej w laboratoriach fizykochemicznych zarówno studenckich, jak i przemysłowych oraz badawczych.

Podręcznik jest adresowany do studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i dostosowany do programu nauczania na tym Wydziale, ale zawiera materiał znacznie obszerniejszy, niż wymaga tego podstawowy program zajęć z chemii fizycznej. Może więc być pomocny w projektowaniu doświadczeń w laboratoriach specjalnościowych na wyższych latach studiów, a nawet na studiach doktoranckich.

Z powodzeniem można go polecić do nauczania doświadczalnej chemii fizycznej i prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu na innych pokrewnych wydziałach Politechniki Wrocławskiej oraz na wydziałach chemicznych innych uczelni.

Cena: 42 zł
Wydanie II popr.Liczba stron: 416Format: 170 × 240 mmRok wydania: 2010
ISBN 978-83-7493-503-6

Brak możliwości komentowania.