Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu. Wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne

Masalska A.

Katalizatory niklowe i rutenowo-niklowe na nośnikach zawierających zeolit ZSM-5 i tlenek glinu. Wybrane właściwości fizykochemiczne i katalityczne

Cena: 31 zł
Liczba stron: 190Rok wydania: 2010

Brak możliwości komentowania.