Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych

Schabowicz K.

Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych

W monografii Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto-cementowych kompleksowo przedstawiono zagadnienia związane z tematyką elewacji wentylowanych, szczególnie z technologią produkcji i badania okładziny zewnętrznej z płyt włóknisto-cementowych w zakresie wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji procesów degradacji oraz uszkodzeń, a także metody tych badań. W książce usystematyzowano i uaktualniono wiedzę odnoszącą się do tych zagadnień, opartą na doświadczeniach gromadzonych w trakcie projektowania, realizacji i wdrażania technologii produkcji płyt oraz różnego rodzaju badań. Na tej podstawie opracowano autorskie i innowacyjne metody badań oraz zastosowano je przy produkcji płyt włóknisto-cementowych. Uwzględniono także rezultaty projektów, w tym międzynarodowych, w których uczestniczyły zespoły pracowników Politechniki Wrocławskiej.

Cena: 62 zł
Liczba stron: 214Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-7493-028-4

Brak możliwości komentowania.